เข้าสู่ระบบ

ประธานณัฏฐ์ เตรียมยื่น พ.ร.บ.แก้ไข สนุกเกอร์ออกจากการพนัน

ประธานณัฏฐ์ เตรียมยื่นตัวบท พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม นำบิลเลียด-สนุกเกอร์ออกจากการพนัน

ประธานณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดเผยว่า บัดนี้ ได้จัดทำร่างตัวบทแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการพนัน เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยร่างตัวบทดังกล่าวจะนำเสนอ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาใน การร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้แก้ไขเพิ่มตัวบทพระราชบัญญัติการพนัน พร้อมเตรียมยื่นประธานรัฐสภาหลังจากมีรัฐบาล และ เปิดประชุมสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่กังวลที่ต้องนำผู้มีสิทธิตั้งประสงค์จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน เข้าเสนอชื่อร่างพระราชบัญญัติ เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 133 กำหนด

ประธานณัฏฐ์ เตรียมยื่นตัวบท พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม นำบิลเลียด-สนุกเกอร์ออกจากการพนัน

ประธานณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวต่อ ปัจจุบันยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปมาก กฎหมายบางฉบับที่ออกมาบังคับใช้มีมานานมากแล้ว ซึ่งในอดีตกฎหมายมีการควบคุมการละเล่น กิจกรรมที่ถูกบัญญัติว่า อยู่ในพระราชบัญญัติ การพนัน

ซึ่ง กีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ ปรากฏอยู่ในบัญชีการพนันประเภท ก. ส่งผลต่อการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และต่อยอดไปถึงความเป็นกีฬาอาชีพในกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ โดยตัวบทของร่างที่ได้จัดทำนี้ มีมาตราที่จำเป็นต้องบัญญัติให้ยกเลิกบัญชีการพนันที่จะไม่นำกีฬาดังกล่าวมาปรากฏอยู่

ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ ก็ยังปรากฏกีฬาสนุกเกอร์-บิลเลียด เป็นกีฬาในพระราชบัญญัติดังกล่าวอีกด้วย แต่ในพระราชบัญญัติการพนันก็ยังปรากฏในบัญชีการพนันประเภท ก. อีกฉบับหนึ่ง ซึ่งเจตนารมณ์ในกฎหมายทั้งสองฉบับมีทั้งส่งเสริม และ อีกฉบับกลับควบคุม

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องให้ความสำคัญ กับ การส่งเสริมทางด้านกีฬา ให้สอดคล้อง กับ พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ สาระสำคัญคือ ต้องไม่ให้เกิดการขัดกันในกฎหมายทั้งสองฉบับ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การพนัน ให้นำกีฬาสนุกเกอร์-บิลเลียด ออกจากพระราชบัญญัติการพนัน ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา

หลังเข้ารับตำแหน่ง นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวถึงเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาว่า มูลนิธิยังคงดำเนินการตามวัตถุการก่อตั้งมูลนิธิด้วยการเติมเต็ม ต่อเติม ต่อยอด ให้กับนักกีฬาไทยในทุกมิติทั้งโครงการ วันฮีโร่ วัน คอมปานี” ที่ ทำให้นักกีฬารู้สึกมั่นใจ และ มีหลักประกันว่า เมื่อจบสิ้นภารกิจรับใช้ชาติ ในบทบาทของนักกีฬา ก็ยังมีงานรองรับจากภาคเอกชนต่าง ๆ รวมถึงการให้ความสำคัญ กับ บทบาทของนักกีฬาไทยที่ต้องเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ

ทางมูลนิธิจะเดินหน้าผลักดันการออกพาสปอร์ตเดินทางที่จะทำให้นักกีฬาไทย มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในช่องทางพิเศษ และ ในมิติของนักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาคนพิการ ทางมูลนิธิก็พร้อมสนับสนุนและให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน

ประธานณัฏฐ์ เตรียมยื่นตัวบท พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม นำบิลเลียด-สนุกเกอร์ออกจากการพนัน

ติดตามข่าวสารสนุกเกอร์ข่าวสารสนุกเกอร์รวดเร็วก่อนใครได้ที่@SPORTS7M

@SK7M
LINE : @SK7M