เข้าสู่ระบบ

เด้ง 5 เสือ สภ.นิคมพัฒนา

เด้ง 5 เสือ สภ.นิคมพัฒนาฐานปล่อยเล่นสนุกเกอร์ เย้ย พรก.โควิด 19

เด้ง 5 เสือ สภ.นิคมพัฒนา พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง มีหนังสือ คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดระยอง พ.ต.อ.สราวุธ นุชนารถ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา, พ.ต.ท. มนตรี มีภาษี รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา,พ.ต.ท.สยาม นรมาตร รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา,พ.ต.ท.วินัย สนิทพันธ์สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนาและ พ.ต.ต.ณัฐพงษ์ อัครเดชนิธิพงษ์ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง(ศปก.ภ.จว.ระยอง) โดยขาดจากต้นสังกัดเดิมและให้อยู่ในการควบคุม กำกับดูแลและการ มอบหมายงานของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

เด้ง 5 เสือ สภ.นิคมพัฒนา

เด้ง 5 เสือ สภ.นิคมพัฒนา จากกรณีมีการจับกุมลักลอบเล่นการพนัน สนุ๊กเกอร์ พื้นที่สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

จากกรณีมีการจับกุมลักลอบเล่นการพนัน สนุ๊กเกอร์ พื้นที่สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมีคำสั่งดังกล่าวเป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ พล.ต.ต.มานะ อินพิทักษ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง มีหนังสือ คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดระยองที่ 303 /2564 พ.ต.อ. ผดุงศักดิ์ ชื่อกำเนิด ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอยสวน ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง รักษาราชการแทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจรธรนิคมพัฒนา,พ.ต.ท.พีรพล เสลารัตน์ รองผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง รักษาราชการแทน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา

พ.ต.ท.บัณฑิต เหล่าสุทธิวงษ์ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบ้านฉาง รักษาราชการแทน รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา

พ.ต.ท.ฐานันดร แก้วบุดดี สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรแกลงรักษาราชการแทน สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนาและ พ.ต.ต. อมรภพ กัญจน์กุญชร สารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธจังหวัดระยอง รักษาราชการแทน สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา

เด้ง 5 เสือ สภ.นิคมพัฒนา

ติดตาม โปรแกรมสนุกเกอร์ ข่าวสารสนุกเกอร์ รวดเร็วก่อนใครได้ที่ @SPORTS7M

@SK7M
LINE : @SK7M