เข้าสู่ระบบ

สนุกเกอร์-บิลเลียด เดินหน้าปลดล็อก ออกจาก พ.ร.บ.การพนัน

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ไฟเขียว เดินหน้าปลดล็อก สนุกเกอร์ ออกจาก พ.ร.บ. การพนัน เตรียมก่อนตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อชี้แจงร่าง กับ สภาผู้แทนราษฎร

ไฟเขียวเดินหน้าปลดล็อก “สนุกเกอร์ -บิลเลียด” ออกจาก พ.ร.บ.การพนัน เตรียมรวบรวม 10,000 รายชื่อ ความคืบหน้าหลังจากที่ นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ได้ยื่นตัวบทกราบเรียนถึง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 เพื่อให้นำกีฬาสนุกเกอร์ และ กีฬาบิลเลียดออกจากพระราชบัญญัติการพนัน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ไฟเขียว เดินหน้าปลดล็อก สนุกเกอร์ ออกจาก พ.ร.บ. การพนัน

ล่าสุด นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เปิดเผยว่า ได้รับจดหมายตอบกลับจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ไข ปลดล็อก “สนุกเกอร์-บิลเลียด” ออกจาก พ.ร.บ.การพนัน เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478

โดยมีเนื้อหาใจความได้ว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติการพนัน มีหลักการเป็นไปตามหมวด 3 สิทธิ และ เสรีภาพของปวงชนชาวไทย ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีรูปแบบ และ สาระสำคัญเป็นไปตามรูปแบบ ของการเสนอร่างกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงส่งสำเนาร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าว เพื่อให้ท่านเป็นผู้เชิญชวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่นๆ ให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2564 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้เชิญชวนอาจร้องขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับ และ รวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ดำเนินการต่อไป

ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬากล่าว เพิ่มเติมว่า หลังจากนี้ จะเดินหน้ารวบรวมผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เข้าร่วม 10,000 รายชื่อ จากนั้น ก็จะตั้งคณะกรรมาธิการร่วม เพื่อชี้แจงร่าง กับ สภาผู้แทนราษฎรต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ไฟเขียว เดินหน้าปลดล็อก สนุกเกอร์ ออกจาก พ.ร.บ. การพนัน

ช่องทางติดตาม

เว็บไซต์ : snooker888.com

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : Sports7m

ช่องยูทูป : Sports7m

ช่อง tiktok : Sports7m_official

 line  official : @Sports7m

@SK7M
LINE : @SK7M